Andreas Eduard Andersen (1812-1888)

Fra AarhusWiki
Andreas Eduard Andersen

Tømrermester Andreas Eduard Andersen medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 26. april 1849 - 31. december 1863.

Født i 1812 i København, død 7. juni 1888 i Aarhus.

Man regner med at Andreas Eduard Andersen kom til Aarhus inden 1840. Andreas Eduard Andersen blev gift med Christine Cathrine Kopperholdt (født d. 17. november 1815 i Aarhus og døde omkring 11. juni 1881 i Aarhus), hun var datter af skibskaptajn Jørgen Kopperholdt og Elise Marie Creutzberg.

Karriere

Andreas Andersen synes at være kommet til Aarhus allerede før 1840. Han blev valgt i 1849 til Borgerrepræsentationen, hvor han til 1863 var et meget virksomt medlem og især interesseret i håndværks- og bygningsspørgsmål. Han var således medlem af Bygningskommissionen, allerede inden han kom i byrådet. I 1848 var han med til at stifte Århus Håndværkerforening. Han sad i flere perioder i bestyrelsen og i perioden 1859-61 som formand. I 1881 blev han udnævnt han til æresmedlem. Andreas Andersen spillede i det hele taget en betydelig rolle i byen; blev valgt i 1853 til valgmand til Landstinget, var medlem af bestyrelsen for Grundlovsforeningen for Aarhus og Omegn, kasserer i Læseforeningen, i bestyrelsen for Foreningen for Arbejderboligers Opførelse, ligesom han sad i direktionen for sparekassen Aarhus Bikube.

I det offentlige liv

A.E. Andersen havde ofte store arbejder, averterede således efter »16 à 20 duelige tømrersvende«; i januar 1864 drejede det sig om 80 svende til »arbejde ved Danevirkestillingen«. I 1876 forestod han sammen med tømrermester Thorbrøgger opførelsen af udstillingsbygningerne i Vennelyst til den første almindelige jyske industriudstilling. Han synes at have været en god arbejdsgiver; i 1862 blev han i avisen takket af »mange Tømrer- og Murersvende«, og det understreges, at det ikke er første gang, han har »udvist Humanitetshensyn til Svendeklassen«. I sine sidste leveår nødte svagelighed ham til at trække sig tilbage fra en del af de offentlige hverv; ved hans død betegnedes han som en »højst agtværdig og dygtig Mand«.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale