Andelsboligforeningen "Fremad"

Fra AarhusWiki

Andelsboligforeningen "Fremad" blev af nogle håndværksmestre stiftet den 12. maj i 1925 med henblik på opførelse af beboelsesejendomme. Foreningens vedtægter blev godkendt den 31/3 1926.

Som følge af uoverensstemmelser mellem lejere og andelshavere henvendte foreningen sig i 1962 til Aarhus Kommune om en udtalelse med hensyn til kommunens stilling til en eventuel ophævelse af foreningen.

Kilder og litteratur

  • Journalsag fra Juridisk Teknisk Samling, "Fru Rasmussens mellemværende med Andelsboligforeningen Fremad"

[[[Kategori:Foreninger]]