Amtslægen i Aarhus

Fra AarhusWiki

Embede, oprettet i henhold til Loven om Embedsvæsenets Ordning af 21. april 1914. Loven trådte i kraft den 1. april 1915 og afløste dermed tidligere tiders Fysici og Distriktslæger, så der fremafrettet var tale om Amts- og Kredslæger.

Arbejdet som kredslæge bestod blandt andet i at fungere som lægekyndig rådgiver for dømmende og administrative myndigheder og skulle således høres i sager, hvor lægefaglig viden var nødvendig at inddrage.

Kredslægen skulle desuden overvåge byens almindelige sundhedsforhold, herunder bygge- og bolighygiejne, Desinfektionsvæsenet, Vandforsyning, Afløbsforhold, Destruktionsanstalten, Tilberedelse af og Handel med Næringsmidler. Dermed skulle kredslægen være medlem af Sundheds-, Epidemi- og Karantænekommissioner.

Aarhus´ første Amtslæge

Den første Amtslæge i byen var Stadslægen Johannes Ludvig Lunddahl.

Embedet som Amtslæge blev efter Lunddahls afgang videreført af den tidligere Kredslæge i Marselisborg Lægekreds, Jens Laurits Anton Andersen Juul, mens Marselisborgs ligekreds fik Skuli Bogason.

Kilder

  • Aarhus gennem Tiderne, Bind 4