Al-Wakf – Den Muslimske Sammenslutning

Fra AarhusWiki

Et af de nyere sunnimuslimske bedesteder i Aarhus ligger på Grimhøjvej 7 i Brabrand. Udefra ligner stedet ikke et centrum for en spirende religiøs aktivitet, men indenfor er der blevet lagt betydelige kræfter i at få opbygget stedet og i at få etableret et stort og flot moskélokale med klassiske arabiske arkitektoniske træk. Foreningens arabiske navn er Al-Wakf, men på dansk bruges navnet ”Den Muslimske Sammenslutning”. Navnet Al-Wakf er valgt for at understrege, at stedet ikke er ejet af nogen. På papiret er der nødvendigvis en ejer, men i den symbolske betydning er stedet ikke ejet af en bestemt person, men er ejet af alle muslimer. Alle er velkommen til at deltage i deres forening.

Lokalerne er, som ved mange andre muslimske bedesteder, opdelt i to. En afdeling for mænd og en for kvinder. Via hovedindgangen træder man ind i et forlokale med et køkken og sofaafdeling, hvorfra der er indgang til et moskélokale, hvor alt er nybygget. Rundt om bygningen er der endnu en indgang, som er for kvinder. Her har de deres eget bedelokale med en storskærm, der filmer det, der foregår under bønnen i moskélokalet. Ydermere har de deres eget undervisnings-/aktivitetslokale i forlængelse af det førnævnte bedelokale, som også er i forbindelse med det store moskélokale.


Gruppens historie i lokalområdet

I slutningen af 1990’erne opstod et behov og et ønske om et lokalt værested og en moské for muslimer i Brabrand. På baggrund af dette blev Ligheds- og Broderskabsforeningen på Grimhøjvej 15 etableret. Opbakningen til stedet har igennem en årrække været stigende, og da efterspørgslen blev så stor, at lokalerne blev for små, valgte nogle fra foreningen at bryde ud og starte deres egen forening i en gammel fabriksbygning blot få meter længere oppe ad vejen i nummer 7. Dette blev startskuddet til Al-Wakf, der blev dannet som forening i efteråret i 2008. Foreningen ejer selv lokalerne, som en privatmand i foreningen købte efter bruddet med Lighed- og Broderskabsforeningen.

Organisation

Foreningen på Grimhøjvej 7 har en bestyrelse, der er bygget op omkring fem til seks medlemmer. At være medlem af bestyrelsen er ikke bindende, og derfor ser man ofte en udskiftning af medlemmer i bestyrelsen.

Det er et frivilligt projekt, man kan gå ind i af interesse. Bestyrelsen håndterer forslag til aktiviteter, opbygning og vedligeholdelse af lokalerne samt varetagelse af de økonomiske forhold. Den nuværende bestyrelsesformand tiltrådte i juni 2011 efter at have været en del af bestyrelsen siden grundlæggelsen. Bestyrelsen er på den ene eller anden måde på ”gulvet” hver dag, men skal der tages større beslutninger omkring foreningen, inviteres andre medlemmer, som har givet udtryk for deres meninger, også til mødet.

Foreningen er styret af frivillige, som lægger de kræfter i stedet, som de har mulighed for. Som faste aktiviteter er der arabiskundervisning for dem, der ønsker det – dog kommer der primært børn, der er blevet sendt af deres forældre ud fra et ønske om, at de skal lære det arabiske sprog. Udover dette kommer der løbende forslag til aktiviteter. Hvis et forslag kan finansieres, er der stor mulighed for, at det bliver gennemført. De har bl.a. afholdt grilludflugter og lignende i sommerperioden. Aktiviteterne er ofte opdelt efter alder eller køn.

Al aktivitet i foreningen er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Arbejdsopgaverne bliver fordelt mellem foreningens medlemmer alt efter evner og interesser, og hvem der er til rådighed. Én gang om året afholdes der en generalforsamling for alle, der har lyst til at deltage, hvor der fortælles om det indeværende års aktiviteter og projekter. Her søges der også efter arbejdskraft til specielle opgaver, som bestyrelsen ikke selv har så megen viden omkring. Det kan være hjælp til opbygning af internetsider, vvs-arbejdet og meget andet. Dette arbejde udføres også frivilligt.

Moskéen har ikke tilknyttet en fast imam, selv om det dog er et ønske. De sørger for at invitere forskellige imamer fra andre steder i landet eller fra udlandet til at komme til fredagsbønnen. Dette finansieres af privatpersoner, der ønsker at donere penge til flybilletter og lignende. Til de andre daglige bønner læser mænd med særlige forkundskaber indenfor arabisk op fra Koranen og styrer bønnen. Det er en fast skare, som er tilknyttet denne opgave i foreningen.


Medlemmer

Medlemstallet går op og ned i foreningen, alt efter om folk har råd til at betale, er bortrejst eller har glemt at betale. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er omkring 100-150 betalende medlemmer. Dog er der ikke den store interesse for at opgøre dette, fordi man har en politik om, at alle muslimer er velkomne, og det er frivilligt, om man betaler kontingent eller ej. Man vil ikke opdele folk i brugere og medlemmer. Det er dog alligevel den generelle holdning, at man trods alt skal have et vist kendskab til foreningen og deres handleplaner, før ens forslag om ændringer, forbedringer eller lignende bliver taget op i bestyrelsen.

I foreningen er alle køn og aldersgrupper repræsenteret. Dog er hovedparten af dem, der kommer, mænd fra lokalområdet. Man har ikke overblik over, hvornår og hvor mange kvinder der kommer, fordi de har deres egne lokaler og egen indgang i bygningen. Mange tager også deres børn med til forskellige fredagsbønner for at lære dem op i den muslimske tro. Nogle af disse børn deltager også i weekendskole i foreningen for at lære arabisk.

Siden foreningens begyndelse i 2008 har medlemstallet været støt stigende. Der kommer mange folk med forskellig baggrund, men fælles for dem alle er, at de støtter den sunnimuslimske retning, og langt størstedelen taler arabisk. Palæstinenserne er stærkt repræsenteret i foreningen, men forklaringen derpå er, at der bor mange med palæstinensisk baggrund i lokalområdet.

Når Al-Wakf har besøg af gæsteimamer fra forskellige arabiske lande, oplever foreningen, at flere deltager i fredagsbønnen. Folk kommer for at opleve denne imam og for at søge ekstra viden hos ham. Han kan tage sig af specifikke religiøse spørgsmål, som bestyrelsen ikke har kendskab til og derfor ikke kan svare på.


Økonomiske forhold

Det specielle ved Al-Wakf er, at de selv ejer den grund, hvor foreningen holder til. En privatperson købte i 2008 stedet, og siden da har foreningen betalt tilbage i den takt, det nu har været muligt. Udover dette har det også krævet store økonomiske ressourcer at bygge stedet op, fordi der fra starten hverken var tag, indlagt varme eller lys. Disse penge blev også lånt af privatpersoner. En stor del af de tiltag, der indebærer økonomiske omkostninger, bliver betalt af privatpersoner indenfor foreningen. En anden vigtig indkomst er penge via de kontingentbetalende medlemmer. Her er der tale om et valgfrit beløb, medlemmerne kan betale. Udover dette er det også normalt, at man efter fredagsbønnen donerer nogle penge til foreningen, som går til de daglige fornødenheder og opbygning af moskéen.

Hvis en udenlandsk imam inviteres til moskéen, er det privatpersoner, der vælger at give penge til hans flybillet, så det er ikke noget, der bliver finansieret af foreningen selv. Forældre, der sender deres børn til arabiskundervisning i moskéen, giver også et symbolsk beløb hvert år til varmeregningen, bøger og lignende. Til fester som ramadanen kommer folk ofte med mad og drikke i stedet for penge.

Foreningen får ikke støtte fra kommunen på nuværende tidspunkt, men de har planer om at oprette en forening, der kan styre deres aktiviteter, så de kan få tilskud fra kommunen til særlige børne- og ungdomsaktiviteter.


Religiøs/spirituel praksis

Udførelsen af de fem daglige bønner med særligt fokus på fredagsbønnen er det centrale i foreningens religiøse praksis. Det er frivilligt, om man vil komme og udføre bønnerne i moskéen, da de også kan udføres i hjemmet eller andre steder, men man ser helst, at mændene kommer så ofte, de kan. Foreningen ønsker, at der er en respekt for dem, som deltager ofte. For kvinderne er det frivilligt, om de vil deltage i fredagsbønnen, men Al-Wakf ønsker, der kommer så mange som muligt.

Til de daglige bønner er det varierende, hvor mange der kommer, og varigheden af disse bønner er mellem 5 og 10 minutter. Ved fredagsbønnen er der altid et stort fremmøde på omkring 300 mænd og omkring 2530 kvinder. Bønnen tager omkring 30-45 minutter og ledes af imamen, der også prædiker og reciterer fra Koranen. Bønnen foregår på arabisk, men hvis der er nogen til stede, der ikke forstår sproget, kan de efterfølgende henvende sig og få et kort referat på dansk.

Efter ramadanen holder foreningen også to festbønner – Eid ul-Fitr, fastebrydningsfesten, og Eid ul-Adha, den store offerfest. Dog organiserer de ikke selve festen, de afholder kun de specielle bønner, som er tilknyttet disse to begivenheder.

Moskélokalet er nybygget og flot udsmykket med nyt bedegulvtæppe vendt imod Mekka. I lokalet er der opført nogle søjler, og der står en prædikestol placeret, så alle har mulighed for at se imamen.


Eksterne relationer

De seneste år har der fra mange af de muslimske foreninger været stor opbakning til projektet omkring en fælles stormoské i Aarhus. Dette har Al-Wakf valgt at holde sig udenfor, fordi de ikke mener, at projektet er realistisk. Derfor har de valgt at koncentrere sig om deres eget projekt. De er stadig i en udviklingsfase, og de har også et ønske om flere medlemmer, så de kan udvide stedet endnu mere. På baggrund af dette har de ikke de store relationer til andre foreninger. De har dog kontakt med flere imamer rundtomkring, som de bruger, i det omfang det er muligt.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.