Akustiske signaler ved lyskryds

Fra AarhusWiki

Akustiske lydfyr monteret på lysstandere ved regulerede vejkryds gør det muligt for blinde og svagsynede fodgængere at vide, om trafiklyset er grønt eller rødt.


Langsomt signal betyder rødt lys, og hurtigt signal betyder grønt lys. Signalet orienterer derudover om retningen på fodgængerfeltet. Standardsignaler er en lydtone på 880 Hz. Som et forsøg er der i visse kommuner og ved visse lyskryds et ”bankesignal”, som er mindst lige så tydeligt. Bankesignalet synes at være mindre generende for nærboende personer i forretninger eller boliger. Der klages ofte over akustiske lydfyr til kommuners teknikere, og derfor sker der uventet og vilkårlig regulering af signalernes styrke.


I Aarhus blev de første akustiske signaler ved lyskryds anlagt i 1985. Aarhus Byråd bevilgede 190.000 kr. til etablering af svage akustiske signaler ved krydset Banegårdsgade - Banegårdspladsen/M. P. Bruuns Gade - Park Allé. Og 195.000 kr. til etablering af svage akustiske signaler ved krydset Hans Hartvig Seedorffs Stræde - Park Allé/Rådhuspladsen - Sønder Allé.