Agro Food Park

Fra AarhusWiki

Agro Food Park er en virksomhedspark for virksomheder specialiseret i landbrug og fødevarer og er beliggende i Skejby. Parken er etableret i 2009 på initiativ af brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Aarhus Kommune.

På stedet lå oprindeligt Koldkærgård, der i 1984 blev omdannet til et kursus- og efteruddannelsescenter under navnet Koldkærgård Landboskole og senere Horisont. Ved siden af blev der i 1987 opført bygninger til Det Faglige Landscenter – senere omdøbt til SEGES – der drives af Landbrug & Fødevarer og tilbyder rådgivning til landbrug, gartnerier og andre virksomheder.

Igennem 1990’erne og 00’erne var fødevareerhvervene et fokusområde i Aarhus Kommunes erhvervshandlingsplaner, og med det afsæt indledtes et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Aarhus Kommune om at udvikle planerne for etableringen af Agro Food Park. Indvielsen fandt sted 9. september 2009 med deltagelse af fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Med sin beliggenhed ved Koldkærgård bygger parken videre på de hidtidige landbrugsrelaterede erhverv på stedet. Antallet af virksomheder blev øget, så der i 2019 var 75 virksomheder med omkring 1.000 ansatte.

Agro Food Park på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Agro Food Park

Kilder