Aarhus kommunes teknikere

Fra AarhusWiki

Aarhus kommunes teknikere var en gruppe, der hørte under Den kommunale fællesrepræsentation i Aarhus.

Aarhus kommunes teknikere stiftedes den 10. februar 1928 med det formål at varetage teknikernes økonomiske og faglige interesser samt fremme kollegiale relationer mellem medlemmerne.

Som medlem optoges ansatte, der arbejdede som arkitekter, ingeniører, konstruktører eller i lignende tekniske stillinger.

Litteratur og kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951