Aarhus Transport Group

Fra AarhusWiki

Aarhus Transport Group er dannet 1993.

Gruppen arbejder for at at styrke samarbejdet mellem transportens interessenter og sikre erhvervslivet øget konkurrencekraft gennem udvikling af regionens infrastruktur, teknologi, transportteknik og vidensniveau samt at gøre opmærksom på Århus som et af landets førende transport- og trafikcentre til lands, til vands og i luften.

Gruppen har medlemmer fra en bred vifte af de transportrelaterede fag: Århus Havn, shippingfirmaer, stevedores, spedition, færgefart, rederier, tally, kontrol, vejning, inspektion, kurér, luftfragtselskaber, lagerhoteller, distribution, containerreparation, vognmænd, fragtmænd, rutebiler, baneoperatører,rutebiler, charterselskaber, forsikring, olieselskaber, autoforhandlere, reservedele- og udstyr, advokater, arkitekter, banker, forsikring, revisorer, rådgivere, undervisning, entreprenører, bygherrer, eksporterende og importerende virksomheder.

Gruppen har bl.a. deltaget i i udarbejdelsen af Århus Kommunes erhvervshandlingsplaner, og har sammen med Det Midtjyske Lufthavnsråd arbejdet for etablering af Aarhus International Lufthavnen tættere ved Århus.

ATG’s bestyrelse pr. 2014

Litteratur