Aarhus Skakklub

Fra AarhusWiki

Klubben blev stiftet 24. september 1903 på initiativ af ansatte ved D.S.B. Blandt andet deltog J.C. Jørgensen. Som formand for den første bestyrelse valgtes malermester E. Schmidt.

Klubbens formål:

" at samle skakspillere, såvel herrer som damer for ved indbyrdes turneringer og ved kampe med andre klubber at udvikle medlemmernes spillestyrke samt at virke for skakspillets udbredelse i Århus og omegn."

I 1904 havde klubben ca. 49 medlemmer.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon
  • C. Rygaard, Aarhus Skakklub 1903-1943, Århus 1943. Bestil materiale
  • Aarhus Skakklub, Scrapbog 1943-59 bestil materiale