Aarhus Skakklub

Fra AarhusWiki

Aarhus Skakklub blev stiftet 24. september 1903 i Polyhymias lokale på initiativ af ansatte ved D.S.B. Blandt andet deltog J.C. Jørgensen. Som formand for den første bestyrelse valgtes malermester E. Schmidt.

Aarhus Skakklub var moderklubben for alt organiseret skakliv i Aarhus og omegn. Foreningen var op gennem den første halvdel af 1900-tallet blandt de førende i Jylland, og den har afholdt et utal af skakstævner i Aarhus.

Klubbens formål:

" at samle skakspillere, såvel herrer som damer for ved indbyrdes turneringer og ved kampe med andre klubber at udvikle medlemmernes spillestyrke samt at virke for skakspillets udbredelse i Århus og omegn."

I 1904 havde klubben ca. 49 medlemmer.

Konsul G.A.K. Nielsen var foreningens formand fra 1934 og en længere periode frem. Under hans formandsskab udviklede foreningen sig både organisatorisk og spillemæssigt.

G.A.K. Nielsen havde tidligere været formand for Dansk Skak Union og havde derfra mange gode kontakter, og han havde tidligere under et længere udlandsophold dygtigheden til at blive engelsk mester i skak.

Se også: Aarhus Skoleskak

Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aarhus Skakklub på AarhusArkivet

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon
  • C. Rygaard, Aarhus Skakklub 1903-1943, Århus 1943. Bestil materiale
  • Aarhus Skakklub, Scrapbog 1943-59 bestil materiale