Aarhus Boligkommission

Fra AarhusWiki

Boligkommissionens kontor blev etableret af Aarhus Byråd den 21. august 1939 i henhold til § 4, stk. 2 i lov nummer 212 af 31. maj 1939 om boligtilsyn og sanering.

Boligkommissionens opgave bestod i at administrere ovenstående lov. Og i henhold til boligtilsynslovens § 8 skal boligkommissionen påse gennem periodisk inspektion, at bygninger indeholdende boliger og opholdsrum som sådan indenfor kommunen lever op til den gældende lovgivnings krav med mulighed for og/eller henblik på nedrivning.

Århus Boligkommission skulle ligeledes sagsbehandle klager over private lejligheder, der tidligere var tilgået sundhedskommissionen, ligesom kommissionen på eget initiativ kunne tage sager op til behandling.

Litteratur og kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951