Aarhus Beværterforening

Fra AarhusWiki

Aarhus Beværterforening

Foreningen blev stiftet d. 22. september 1881 som interesseorganisation for byens værtshusejere og virke som Begravelseskasse (100 kr. i ydelse for mandens såvel som hustruens dødsfald).

Kilder

Aarhus Vejviser 1915