Åstrup

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Skødstrup Sogn.

Historie

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 2.

Geografi og bevoksning:

Den ligger ved mundingen af en lille lokal nord-sydgående dal på overgangen mellem småkuperet terræn bag den østjyske israndslinie og flad hævet havbund, der umiddelbart syd for byen optages af lavtliggende eng­ strækninger. En sådan lokalisering på grænsen mellem agerland og oprindeligt græsningsområde forekommer hyppigt for gamle danske landsbyer.

Trævækst er meget fremtrædende, den findes om alle gårde og det tidligere landsted, og desuden er der smålunde i den nord-syd gående dal og omkring Bø­gely, den østligste af gårdene. Der findes en branddam, delvis beplantet, en frugtplantage og de mindre skovområder, som er integreret i landsbyen og som sådan har en positiv miljøværdi.

Bygninger og erhverv:

5 gårde, 8 beboelseshuse med udhuse.

Vejnet:

Efter opvæksten af Studstrup er trafikken over Åstrup fra at være af lokal natur blevet gennemgående pendling mellem Studstrup og Århus. 1966 lagdes Studstrupvej-Skovlundvej uden om byen i forbindelse med udbedringen af vejen til Studstrup-værket. Denne omfartsvej tager vel hovedparten af færdslen, men der er også - til gene for Åstrup - betydelig trafik gennem byen af bilister, der vælger vejen langs stranden.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 5
Særkende for landsbyen Anlægget af omfartsvejen har afbrudt den gamle forbindelse ad dalen nordpå. Åstrup har derved mistet en del af sin kvalitet. De mange træer, topografien og de slyngede vejforløb giver stadig byen karakter; men typisk landsby i tra­ditionel idealiseret forstand er Åstrup ikke.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler