Århus aftenseminarium

Fra AarhusWiki

Selvejende institution, oprettet i 1952, godkendt af undervisningsministeriet med det formål, at åbne adgang for mænd og kvinder, der under et flerårigt studium har følt sig nødsaget til helt eller delvis at skaffe sig ophold ved erhvervsarbejde med henblik på at blive folkeskolelærer.

I august 1954 oprettedes ved siden af aftenlinjen en 2,5 årig studenterlinje med dagundervisning.

Seminariets højeste myndighed var en bestyrelse på indtil 25 mand, der repræsenterede pædagogiske og oplysningsmæssige interesser samt Aarhus Byråd.

Kilder

  • Kommunal Haandbog 1946