Villa Montana

Fra AarhusWiki
Villa Montana fotograferet omkring 1890. I haven ses Enrico Mylius Dalgas og hans hustru Maria Magdalene Dalgas.

Villa Montana var en villa, der lå ca. hvor Montanagade og Skt. Pauls Gade i dag krydser hinanden. Gaden er opkaldt efter villaen.

Villaen blev opført for Enrico Mylius Dalgas og hans hustru Maria Magdalene Dalgas (1832-1926). Grunden havde tidligere tilhørt Maria Magdalenes onkel Mads Pagh Bruun.

Villa Montana er bygget på den daværende matr. nr. 3 Marselisborg Hovedgårds Jorder, Viby Sogn. 2)

N. Mallings enke (Mathilde Kirstine Linnemann, født 11. marts 1819, gift den 10. juli 1847 med købmand Niels Malling, hun døde 25. maj 1874) udbyder den 3. marts 1862 og 28. februar 1868 en toft [matr. nr. 3] på ca. 6 td. land i Viby til salg. 1)

Toften i nærheden af Sukkerhuset sælges den 27. marts 1868 til ingeniørkaptajn Dalgas: ”Fru Malling har solgt sin i nærheden af Sukkerhuset smukt beliggende Toft til Ingeniørcapt. Dalgas for 4.000 Rdr. Kjøberen agter i Sommer at bygge sig en Bolig sammesteds.” 1)

Dalgas havde givet sin villa navn efter bjergfyren (Pinus montana), der anvendtes ved tilplantningen af hederne.

Villaen blev nedrevet i 1896.

Kilder

1) Aarhuus Stiftstidende jf. Sejrs Sedler for den pågældende dato

2) Matrikelkortet 1817-1860 Marelisborg Hovedgaards Jorder beliggende i Viby Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt. Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816