Værgeråd i Aarhus

Fra AarhusWiki

Aarhus havde fra slutningen af 1910´erne to værgeråd: Nordre og Søndre Værgeråd. Oprettelsen skete i forbindelse med at Aarhus Byråd efter en forespørgsel fra Justitsministeriet om oprettelse af to værgerådskredse i Aarhus.

De to foreslåede værgerådskredse skulle være adskilt af åen. I midten af oktober 1909 opgjorde Aarhus Kommune indbyggertallet i byen. Sammentællingen viste følgende resultat: Nemlig at ud af 58.858 af byens indbyggere boede cirka 30.000 nord for åen mod 29.000 syd for åen.

Justitsministeren udpegede en formand til hvert værgeråd. Søndre Værgeråds første formand blev Christian Magdalus Jespersen (1852-1914) og Nordre Værgeråd fik kongelige udpegede borgmester E. Drechsel (1858 - 1932), som sin første formand.

Værgerådenes arbejdsområder

Værgerådenes virke dækkede tre områder, nemlig:

  • Vanartede børn (skyldige som følge af kriminalitet)
  • Forsømte børn
  • Vanrøgtede børn

Kilder

  • Ib Gejl, Under Værgerådet - Forsømte og forbryderiske børn i Århus 1905-15