Tilsynsraadet for Amts- Arbejdsanvisningskontoret

Fra AarhusWiki

Tilsynsrådet oprettedes på foranledning af Amtmanden for at føre tilsyn med Amts-Arbejdsanvisningskontoret i Aarhus i henhold til Lovbekendtgørelse Nr. 339 af 29. juli 1942 af Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring med mere, § 2.

Kilder

  • Kommunalhaandbog for Aarhus 1. udgave 1946