Tøjcentralens Revalideringsvirksomhed

Fra AarhusWiki

Selvejende institution, der havde adresse i Jægergårdsgade 108, godkendt af socialministeriet i henhold til § 5 i lov nr. 170 af 29. april 1960 om revalidering.

Virksomheden oprettedes med et formål at foretage arbejdsmæssig optræning af erhvervshæmmede ved industrielt arbejde (konfektionering med videre).

Bestyrelsen bestod af ni medlemmer, hvoraf tre blev udpeget af Århus-L.A.B. mens Aarhus Kommune, Arbejdsgiverne indenfor konfektionsindustrien, Arbejdernes fællesorganisation, De samvirkende invalideorganisationer og lægekredsforeningen i Århus hver udpegede et medlem, mens et medlem blev udpeget af den valgte bestyrelse.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1966