Stampes Klædefabrik

Fra AarhusWiki
Stampes Klædefabrik omfattede syv bygninger på grunden mellem Fiskergade, Åboulevarden og Mindebrogade. På dette billede fra 1920 ses den moderne fabriksbygning, som blev opført i 1901.

I 1846 fik Peter Vincent Stampe (1819-1890) tildelt bevilling som kongeligt priviligeret farver og trykker, og i et hus i Fiskergade startede han et farveri. I 1850'erne påbegyndte han også tøjfremstilling, og i de følgende fire årtier udviklede virksomheden sig fra at være et farveri til at blive en stor klædefabrik ud mod Åboulevarden og Mindebrogade. I 1890 var der 60 ansatte fordelt på syv bygninger på adressen Fiskergade 89-97, og i 1901 opførtes en moderne fabriksbygning i røde mursten mod åen.

Efter Stampes død i 1890 overtog hans søn Niels Stampe fabrikken. Fabrikken ledte i alle årene forurenet spildevand direkte ud i åen. Da åen i 1930’erne blev lagt i rør og overdækket, blev fabriksbygningerne nedrevet for at gøre plads til en udvidelse af Mindebroen, og alle spor efter klædefabrikken er i dag væk.

Se også

Tekstilindustri i Aarhus

Kilder