St. St. Blichers Gade

Fra AarhusWiki

Anlagt i 1892 og samme år navngivet efter den danske digter og præst Steen Steensen Blicher (1782-1848). I 1819 blev han præst i Thorning, og fra 1825 fik han et bedre embede i Spentrup. Hans enestående fortælleteknik betyder, at han fremstår med en fornem og realistisk digtning, oftest hentet udfra hans egen oplevelse af naturen i midtjyske hedeegne og blandt disses beboere. Hans bedst kendte noveller er: Brudstykker af en landsbydegns dagbog (1824) Bestil materiale, Hosekræmmeren Bestil materiale (1829) og E Bindstouw Bestil materiale (1842).

Allerede i 1814 udgav han den første digtsamling trykt hos bogtrykkeren A. Elmquist i Mejlgade, og siden skrev han noveller til dennes tidsskrift "Læsefrugter". Fra 1839 og de næste fire år foranstaltede han årlige folkemøder på Himmelbjerget.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon