Sigurd Warrer (1901-1977)

Fra AarhusWiki

Sigurd Warrer. Grosserer. Konsul.

Sigurd Warrer.
Foto Hammerschmidt 1950

Født 7. maj 1901 i Vejle - Død 13. februar 1977 i Vejlby, Aarhus.

Søn af øre-, næse- og halslæge Hans Jacob Warrer (1871-1919) og hustru og Josephine Caroline Andresen. Gift 1930 med Lizzie Jenny Drescher.

Blev uddannet inden for skibs- og kulbranchen i Danmark og England og blev som 25 årig direktør for kulfirmaet A/S H. M. Erhardis Eftf. i Aarhus. I 1932 overtog han virksomheden der blev drevet videre som et enkeltmandsfirma under navnet Aarhus Kul- og Koks Import, S. Warrer.

Han blev medlem af Vejlby-Risskov sogneråd i 1937, og var sognerådsformand fra 1940 til 1943.

S. Warrer havde mange bestyrelsesposter i erhvervslivet, blandt andre: medlem af Aarhus Handelsstandsforenings bestyrelse fra 1937 - formand fra 1950-1961, medlem af bestyrelsen for såvel Den jyske handelsstands centralforening og provinshandelskammeret, medlem af Den danske handelsstands fællesrepræsentation, bestyrelsesmedlem og senere formand for DFDS. Formand for Korn- og Foderstof Kompagniet fra 1956 til 1975. Endvidere medlem af bestyrelsen i Kong Olav V's Fond.

Sigurd Warrer blev norsk vicekonsul i 1946 og konsul i 1948.

Han blev tildelt Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen og var kommandør af Norges St. Olavs Orden.

Litteratur og kilder