Siegfried Carl Ulrich Frederik Scharffenberg

Fra AarhusWiki
Siegfried C. F. Scharffenberg

Toldinspektør Siegfried Carl Ulrich Frederik Scharffenberg, Ridder af Dannebrog og sv. V. O., samt modtager af Erindringsmedaljen, f. 31. marts 1841 i Næstved.

Fra 1. marts 1856 til 1. januar 1917 ansat i Staten og Toldvæsenet. Fra 1. juli 1897 til 1. januar 1917 toldinspektør i Aarhus.

Den 3. oktober 1861 udnævnt til sekondløjtnant i infanteriet. Deltog i krigen 1864.

Litteratur og kilder