Sibirien

Fra AarhusWiki

Historisk adresse

Sibirien var en gade i Aarhus beliggende ved havnen. Der, hvor Nørreport ophørte og krydsede Kystvejen, ændrede forløbet sig til Sibirien. Sibirien krydsede også Nordhavnsgade og endte ud i Pier 2.

Hverken Sibirien eller Nordhavnsgade eksisterer mere efter tilblivelse af Aarhus Ø, havnearealernes forvandling og Grenaabanens indlemmelse i Letbanen.


Sibirien blev navngivet i 1944. Navnet har tidligere været brugt. Navnet skal efter sigende have henvist til de russiske skibe,der lagde til i området.

Henvisninger

  • ”Aarhus by's gader og veje : fortegnelse over gader, veje, stier, broer, kajgader og andre færdselsled i Aarhus købstad pr. ca. 1. april 1948” udgivet af Vejteknisk udvalg i 1948
  • Om Sibirien på Sejrs Sedler