Rosa

Fra AarhusWiki

ROSA er forkortelsen for Dansk Rocksamråd

Selvejende institution og musikpolitisk paraplyorganisation, etableret i 1981 for en række musikforeninger og organisationer med hovedkontor i Aarhus på Vester Allé 15.

ROSA’s årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA’s bestyrelse. Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter.

Formål

ROSA har til hensigt at støtte dansk rockmusik – og beslægtede genrer – via midler fra musikloven. ROSA skal endvidere bistå offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik, og støtte udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og udlandet.

Kilder