Robert Sartori (1914-2000)

Fra AarhusWiki
Robert Sartori

Murerarbejdsmand Robert Sartori medlem af Aarhus Byråd 1. april 1946 - 31. marts 1950 og 27. juni 1952 - 31. marts 1962. Danmarks kommunistiske parti.

Født 21. maj 1914 i Århus.

Forældre: terrazzo- og mosaikarbejder Giuseppe Sartori og hustru Astrid. - Gift 27. oktober 1935 i Århus med Alma Ingeborg Dagmar Rasmussen, født 2. maj 1913 i Århus, datter af havnearbejder Søren Rasmussen og hustru Eleonora.

Det politiske liv

Efter folkeskoleuddannelse fulgte Sartori faderens spor som terrazzoarbejder. Fra 1937 var han murerarbejdsmand i Århus. Han blev tidligt knyttet til kommunistpartiet og kom under krigen i tysk koncentrationslejr. Efter hjemkomsten 1945 indvalgtes han i bestyrelsen for Murerarbejdernes Fagforening og blev først sekretær, fra 1950 næstformand og fra 1956 fagforeningsformand. Han har været medlem af forretningsudvalget for Arbejdsmændenes Fællesledelse i Århus, af ledelsen for Byggefagenes Sammenslutning og af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds forhandlingsudvalg angående priskuranter i provinsen. Endvidere var han formand for den lokale afdeling af Danmarks kommunistiske Parti og medlem af partiets hovedledelse. 1967 flyttede han til København som forretningsfører i anlægs- og bygningsgruppen af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund. Sartori indvalgtes i byrådet 1946, men opnåede ikke valg i 1950. 1952 indtrådte han atter efter Thomas Christensens død og var medlem til 1962, da kommunisterne gled ud af byrådet. Han var af overbevisning kommunist og forblev tro mod partiet også efter dets krise i 1958. Inden for fagbevægelsen kom hans omfattende viden og gode forhandlingsevner til udfoldelse, og de samme egenskaber har præget hans arbejde i byrådet, hvor også politiske modstandere anerkendte ham som en rolig og sagligt kyndig debattør. Han var ikke mindst interesseret i bygge- og boligsager.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Vejteknisk udvalg 1946-50
 • Udvalget for vandværket 1946-50
 • Udvalget for det offentlige slagtehus 1946-50
 • Stor-Århus-kommissionen 1948-50 
 • Århus amts skoleråd 1951-52 og 1954
 • Udvalget for kulturelle anliggender 1952-58
 • Repræsentantskabet og bestyrelsen for Mindeparken 1954
 • Teknisk udvalg 1958-62
 • Byplansudvalget 1958-62
 • Endvidere vurderingsmand i nordre skyldkreds, 1. distrikt 1959

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale