Rørdamsvej

Fra AarhusWiki

Rørdamsvej er en vej, som ligger i Viby. Vejen går mellem Grundtvigsvej og Skanderborgvej i Viby.

Navnegruppe i Viby med danske teologer.

Vejudvalget i Viby havde i 1942 indstillet, at den skulle hedde Apotekervejen, men Viby Sogneråd besluttede, at den skulle hedde Rørdamsvej. Da man samtidig navngav Birkedalsvej, er det nærliggende at formode, at navnet er efter den danske teolog Thomas Ludvig Rørdam (1836-1894). Han var født i en præstefamilie i Harboøre. Blev student i 1854 fra Roskilde Katedralskole og teolog fra Københavns Universitet i 1861. Gift i 1863 med præstedatteren Clara Sophie Clausen. Han var en ivrig debattør og skrev artikler til Budstikke og senere til Kirkebladet. Flyttede som præst embede flere gange og sidst til Gamtofte på Fyn i 1892, hvor han døde to år senere.

Rørdamsvej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Rørdamsvej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018