Poul Bondesen

Fra AarhusWiki
Museumsinspektør Poul Bondesen får leveret en brugde (haj) af Falck til Naturhistorisk Museum i 1961.

Dr. phil. Museumsinspektør Poul Bondesen

Født 6. maj 1912 - død ca. 2005

Poul Bondesen blev i 1939 ansat ved Naturhistorisk Museum med speciale i snegle. Da Bondesen i 1950 færdiggjorde sin doktordisputat var det også med udgangspunkt i det lille dyr.

Bondesen blev senere museumsinspektør på museet - en post han beholdte indtil han måtte fratræde stillingen i 1982, da han fyldte 70 år. Han fortsatte med at arbejde frivilligt på museet til han døde som 93-årig.

Med tiden specialiserede Bondesen sig også i dyrelyde, og det er især indenfor fuglestemmer, han slog sit navn fast. På Naturhistorisk Museum fik Bondesen udviklet et lydlaboratotium som kunne trække mange ornotologer til Aarhus. Bondesen nåede blandt andet også at udgive bøgerne "Fuglesangen - en verden af musik" og "Europas fuglesang".

Poul Bondesen var gennem 21 år redaktør på tidskriftet "Natur og Museum", og han var også en årrække redaktør på tidsskriftet "Biophone", ligesom han i mange år var præsident for The International Bio Acustics Council.

Fra 1961-1978 var Bondesen lektor på Aarhus Universitet, hvror han blandt andet var med til at oprette de naturvidenskabelige faggrupper.

Kilder og litteratur