Poul Østergaard (1933-2010)

Fra AarhusWiki

Dansk arkitekt, født den 23-10-1933 og ansat som lektor på Arkitektskolen i Aarhus (AAA) fra 1988.

Uddannet møbel- og inventarsnedker fra Skolen for Brugskunst, Møbelskolen i København i 1958.

Østergaard har i perioden 1958 - 65 været ansat som praktiserende arkitekt hos Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, København (Louisiana) og fra 1960-61 i Schweiz hos arkitekterne Hans Escher og Robert Weilemann, Zürich. Fire år senere i perioden 1965-68 havde Østergaard sin egen tegnestue i Ganløse, hvor hans arbejdsområde var møbler, inventar, udstillinger og indretning.

Udenfor Aarhus havde Poul Østergaard også en tegnestue, i forstaden Malling, Banevolden 18.

Forskning indenfor forholdet mellem arkitektur og handicap

Foruden at undervise forskede Poul Østergaard også i forholdet mellem arkitektur og vilkårene for ældre og handicappede borgere, eksempelvis forskningsprojekterne Handicap Arkitektur & Design (1993 - 96) og Tilgængelig Arkitektur (1999 - 2002). Ellers har han ledet AAA´s "Temadage om tilgængelighed" for skolens første års studerende.

Østergaard var i løbet af sit virke tilknyttet forskningsprojekter og forskede selv, det første projekt, han var tilknyttet var Muskelsvindfondens forskningsprojekt El-drevet kørestol til muskelsvindsramte (1976), et andet bestod i at udvikle prototyper til hvilestole.

Umiddelbart efter ledte Østergaard et projekt, som Danske Arkitekters Landsforbund havde udstukket, nemlig: Retningslinier for dimensionering og udformning af skolemøbler ved arkitekterne Anna Birkelund, Thore Lassen og Søren Nielsen (1981).

Østergaard tog efterfølgende som medlem initiativ til forskningsprojektet Bo-steder for voksne åndssvage ved arkitekt Erik Bahn, afsluttet med en rapport (1986).

Dette kom konkret til udtryk i en række publikationer af både bøger og artikler samt deltagelse i konferencer i og udenfor landets grænser herunder vejledning for arkitektstuderende.

Han fungerede også som vejleder for først den licentiatstuderende, industriel designer, Anne-Mette Sonnichsens projekt At designe brugerinterfacet, der blev afsluttet med en ph.D (1991) og en anden Ph.d-studerende, Lone Storgaards forskningsprojekt Det multifunktionelle køkken (2000).

Stipendier, legater og priser

Østergaard fik i perioden 1971 - 1997 tildelt en række stipendier, legater og priser fra henholdsvis Statens Kunstfond og Danmarks Nationalbankens Jubilæumsfond til at dække en studierejse til Finland, et arbejdslegat fra Statens Kunstfond med henblik på udvikling af hvilestil til såkaldte "asymmetriske hvilestillinger".

Østergaard opholdt sig også under et studieophold på det italienske kloster "San Cataldo", fik i 1993 og 1994 tildelt dels Dansk Designråds "Erik Herløw Årspris" og Vanførefondens Forskerpris. Senere, i 1997, fik Østergaard overrækt IG prisen følgende CD-ROM: Handicap, Arkitektur & Design af Dansk Designråd.

Poul Østergaards tanker nåede også til Asien, nærmere bestemt Japan. Det gjorde de fordi CD-ROM´men Handicap, Arkitektur & Design, Christian Ehlers Forlag, København, 1996 udover engelsk, dansk og portugisisk også blev oversat til japansk.

Artikler

Poul Østergaards artikler:

 • Almindeligt at være anderledes, Kulturkontakten, vol. 4, nr. 1, februar, 1995, pp. 20-22.
 • Arkitektur og produktæstetik kan hjælpe et handicap, Arkitekten, vol. 97, nr. 6, april, 1995, pp. 186-187.
 • Handicap-design-guide. CD-ROM, Design DK, nr. 2, 1997 p (upagnerede).
 • Hvordan sikrer vi, at der bygges handicapegnet ? LEV nr. 9, 1997, pp. 24.
 • Tilgængelig arkitektur, Arkitekten, vol. 100, nr. 16, juli 1998, pp. 3.

Bøger, forfatter

 • Fornuften i højsædet. Møbler for alle. Christian Ejlers´Forlag, København, 1994, 125 p.
 • Tilgængelig arkitektur. En illustreret opslagsbog. Christian Ejlers´ Forlag, København, 2002, 163 p. med indlagt cd-rom.

Bøger, medforfatter

 • Betænkning om handicappedes adgang til kulturen: Af Arne Christensen, Dan R. Schimmell, Winnie Vitzansky, Poul Østergaard. Kulturministeriet, København, 1997, 74 p.
 • Udearealer for alle, DS-Håndbog nr. 105. Medlem af "Det repræsentative normudvalg", Dansk Standard, Hellerup, 1995, 90 p.
 • Tilgængelighed for alle. DS- 3028. Medlem af "Det repræsentative normudvalg", Dansk Standard, Hellerup, 2001, 146 p.
 • Boase. Fremtidens bolig. Statens Byggeinstitut m.fl. 2001, 255 p.
 • Universal design. 17 ways of Thinking and Teaching. Husbanken, Oslo 2002, 386 p.

Kompendier

 • Døre og vinduer af træ. Kompendium. AAA. 1971
 • Studierejse til Finland. Rapport. Eget forlag. 1972.
 • Studier af dagslysets indvirkning på udstillingsgenstande. Kompendium. AAA. 1973.
 • Mennesker og Møbler. Kompendium. Eget forlag. 1980.
 • Designuddannelsen ved AAA. Rapporter. AAA. 1984- 1987.

Andet

Poul Østergaards forskningsprojekter, der er samlet i Fornuften i Højsædet - Møbler for alle og Handicap, Arkitektur & Design er kommet til udtryk i en række indlæg i forbindelse med seminarer og konferencer i ind- og udland, der tematiserede planlægning og udformning af fysiske omgivelser (Kanasawa og Osaka, Japan, Hasselt, Belgien, Lissabon Portugal samt Oslo og Tronheim, Norge.

Tillidshverv

Fra 1977 - 2001-03 bestred Østergaard en række tillidsposter i en række bestyrelser, blandt andet designudvalget for Danske Arkitekters Landsforbund, uddannelsesudvalget under Industrielle Designere Danmark, repræsentant for AAA i ID-Forum, medlem af Dansk Design Centers jury for tildeling af ID-prisen,styrelsesmedlem for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, medlem af Kulturministeriets arbejdsgruppe vedrørende betænkning om Handicappedes adgang til kulturen samt Formand for Kulturministeriets dommerkomite vedrørende tildeling af ministeriets "Tilgængelighedspris" til kulturinstitutioner.

Kilder

 • Poul Østergaard, lektor, arkitekt, Curriculum vitae

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.161189 longitude=10.212463> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.212463, 56.161189] },
 "properties": {
  "marker-symbol": "marker",
  "marker-size": "medium",
  "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>