Peter Weiss (1792-1871)

Fra AarhusWiki

Felbereder (garver) Peter Weiss medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 3. januar 1840 - 8. januar 1846.

Døbt 26. februar 1792 i Aarhus, død 2. maj 1871 i Horsens. Forældre: Felbereder Ludvig Weis og hustru Anne Pedersdatter Røigaard. Gift 1. gang ca. 1822 med Marie Michelsen, født 1787, død 19. juli 1838 i Aarhus. Gift 2. gang 30. juni 1840 i Viby sogn, Aarhus amt, med Ingeborg Brandt, døbt 11. april 1797 i Fredericia, død 29. oktober 1858 i Aarhus, datter af skomagermester Lars Brandt og hustru Maren Andersdatter.

Karriere

Weiss nævnes i 1813 og 1814 i Aarhus som felberedersvend. Den 29. oktober 1827 tog han borgerskab som felbereder. Allerede den 14. oktober 1822 havde han dog etableret et felberederi eller garveri i Fiskergade ved åen, og han fortsatte denne virksomhed til 1861. Det var ikke nogen stor virksomhed; den lå i et af de små huse i denne gade. Dog drev Weiss i nogle år Silistria Stampemølle sammen med broderen, felbereder Johan Fr. Weiss. Brødrene modtog indtil slutningen af 1832 vadmel til stampning men nævnte år udlejedes stampemøllen til en Århuskøbmand, og Weiss nøjedes med felberederiet.

Weiss' andre poster

Weiss' offentlige hverv var få. I 1831 var han sammen med en skomagermester ansat i 2. rode som "assistent" for den nedsatte sundhedskomité i anledning af den truende kolera. I 1856 var han en tid oldermand for Aarhus Skipperliglav.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Komiteen til at anvise regninger 1840-45

Litteratur og Kilder

[[[Kategori: Politikere]]