Peter Christian Asmussen

Fra AarhusWiki

Farver Peter Christian Asmussen

Født 22. maj 1721 i Hejninge ved Slagelse - død 1. november 1802

Gift to gange. Først med Christiana Mikkelsdatter Asmussen (født Overgaard). Derefter med Øllegård Christine Jensdatter Asmussen (født Buch).

P.C. Asmussen overtog i 1751 Andreas Stæhrs farvergård i Vestergade. Med i handlen fulgte en stampemølle ved Skambækken i Marselisborgskovene.

Asmussen fik borgerskab i Aarhus 19. juni 1752.

Sammen med sønnen Wolff Frederik Asmussen drev han farveriet og møllen videre, og det var under de to at møllen i skoven fik navnet Thors Mølle - opkaldt efter stampemester Thor Christensen.

I Aarhus Stiftsamt kopibog fra 1792 kan man læse følgende anmodning fra P.C. Asmussen:

Farver Peder Chr. Asmussen og Hustru ansøger om at "de dem nemlig hende efter hans Død forundte Privilegier paa Farverie og Trykkerie i Aarhuus maa extenderes til deres Søn Wulf Friderich A.", hvad Stiftamtmanden anbefaler, da Peter Christian Asmussen er "en gammel og svagelig Mand" og derfor ikke ser sig i Stand til længere selv at forestaa sit Farveri, og Sønnen har desuden allerede en Tid bestyret det og Faderen har nu ganske afstaaet det til ham, "som har læst og skal være duelig".

Kilde

  • Bernhard Jensen og Peder Jensen, Marselisborg Skovene - Historier og begivenheder gennem århundreder, Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1974
  • Århus Stifts Årbøger 1959, Aarhus Stiftsbogtrykkerie A/S
  • Sejrs Sedler - se hjemmeside