Parkhotellet

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Parkhotellet var beliggende i Ryesgade 27 i perioden 1919-1934. Hotellet hed fra 1901-1919 Hotel Viktoria, men blev omdøbt til Parkhotellet da C. Mikkelsen overtog stedet i 1920. Mikkelsen fik renoveret hotellet, og da det genåbnede kunne han tilbyde 20 værelser med centralvarme og varmt og koldt vand. I 1930 kostede et enkeltværelse 2,50 kr., og et dobbeltværelse kostede fra 4 kr. - inklusiv varmt og koldt vand.

I 1922 overgik hotellet til James August Thompson, som havde været bestyrer på Savoy Hotel. Her havde Thompson flere gange forsøgt at få en personlig bevilling, men uden held, og han måtte nøjes med at være bestyrer. Noget lignende gentog sig på Parkhotellet, hvor han både havde søgt om musikbevilling, tilladelse til at holde åbent til kl. 24 og beværterbevilling. Bevillingsnævnet havde dog afslået alle ansøgninger, og givet ham en bevilling som gæstgiver. Med en gæstgiverbevilling var Thompsons ret til at udskænke stærke drikkevarer meget begrænset og betød, at han kun måtte servere til rejsende, som indlogerede sig på hotellet.

Thompson var født på Sct. Croix, og i 1920'erne var det ikke alle, der syntes, at der kunne gives bevillinger til ham - et medlem af Aarhus Byråd påstod, at det ville være dårligt for byens anseelse, hvis gæster udefra skulle betjenes af en sort mand. Andre argumenterede for, at en persons hudfarve ikke skulle stå i vejen for at drive en sådan virksomhed, men ikke desto mindre blev Thompson ved med at få afslag. Da han fornemmede, at det kunne være hans person, der udløste afslagene, ændrede han hotellet til et aktieselskab i forsøget på at få en bevilling hertil, men lige lidt hjalp det, og han fik igen afslag.

Afslagene stoppede dog ikke Thompson fra at holde natteåbent og afvikle koncerter, og Parkhotellet blev både berømt og berygtet under hans tid. I 1923 var han i retten i forbindelse med en sag omhandlende "Pariser-Klubben". Det var angiveligt en forening bestående af 800 medlemmer, som kvit og frit lånte et lokale af Thompson, hvor de kunne mødes. Ifølge foreningens bestyrelse, en fuglehandler Jensen og en hr. Johansen, lød klubbens lov, at: "Medlem kan ethvert Menneske i Kongeriget Danmark blive, som ikke har været straffet - dog er det en Betingelse, at Medlemmerne skal være nogenlunde velklædt". Medlemskontingentet var 1 kr. årligt. Politiet mente dog, at der var tale om et forsøg på at skjule, at der foregik natrestaurant med bal og udskænkning efter kl. 24.

Samme år annoncerede han både med jule- og nytårsmiddage med koncerter, hvilket resulterede i bødestraffe for overtrædelse af musikforbuddet ligesom han fra starten af valgte at ignorere lukkeloven. Alene i 1923 blev han idømt først en bøde på 600 kr. og senere en på 500 kr., begge for ulovligt nattesæde. De gentagende overtrædelser medførte en lang række bødesager, som til sidst udløste én enkelt bøde på 10.000 kr. Thompsons økonomi blev efterhånden tynget af de mange bøder og efterbetalinger, og i 1933 troppede fogeden op hos Parkhotellet for at inddrive gælden. Thompson påstod, at han ikke kunne betale, men en afhøring af en tjenestepige afslørede, at der var gemt penge under et badekar, og derfor blev Thompson også sigtet for skyldnersvig.

Thompson blev idømt tre måneders fængsel med tab af borgerlige rettigheder, inklusiv gæstgiverbevillingen. Under sin afsoning, lod han dog sin hustru fortsætte den ulovlige hotelvirksomhed, hvilket resulterede i, at han straks efter sin løsladelse blev anholdt, sigtet og idømt fire måneders fængsel.

Efter afsoning flyttede Thompson til Aalborg, hvor han åbnede restaurationen Onkel Tom, og langt om længe fik sin restauratørbevilling.

I 1935 overtog den nye ejer Erhard Christensen hotellet, som han omdøbte til Central-Hotel.

Bevillingshavere og bestyrere

  • 1919-1920: Ejer H. Nielsen.
  • 1920-1921: Ejer C. Mikkelsen, som omdøbte stedet fra Hotel Viktoria til Parkhotellet. Mikkelsen var tidligere overtjener på Hotel Skandinavien.
  • 1922-1935: Gæstgiver James August Thompson.

Ryesgade 27 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=68843

Litteratur & kilder

  • John W. Oldam, Træk af hotel, pensionats og restaurationslivet i Aarhus, 1921-1941, s. 93-96
  • John W. Oldam, "Var »negeren« værre end de hvide, eller var politimesteren korrupt ? - en Århus-historie", Aarhus Stifts Årbøger 1992
  • Preben Rasmussens Udklipssamling 1800-1990, Ryesgade 27
  • Aarhus Stiftstidende, 19-10-1920, 4
  • Aarhus Stiftstidende, 08-04-1923, 2
  • Aarhus Stiftstidende, 23-05-1923, 2
  • Aarhus Stiftstidende, 01-11-1923, 2