Oscar M. Haugaard

Fra AarhusWiki

Oscar M. Haugaard var ejer af A/S Oscar M. Haugaard, en entreprenørvirksomhed i Aarhus.

Firmaet drev ca. 1932 til 1956 Skærvefabrikken ("Aarhus Omegnens Grusgrav Selskab"), Knudevej 23, Hørning [1]. Her blev de bedste af de store sten kløvet med håndværktøj til vejkantsten, granitbeklædning, trapper m.v. De andre sten blev sprængt i mindre stykker, og transporteret med en lille tipvognstog en stor skærveknuser og restproduktet, stenmel, blev anvendt til asfaltproduktionen på Colas-fabrikken ved siden, som lå ved siden af Colas' asfaltfabrik på samme matrikel.

Fik af Aarhus Kommune i 1935 fik overdraget Jord- Vej- og Kloakarbejdet[2] på Arealet langs Nordsiden af Silkeborgvej mellem Vestre Ringgade og kommunegrænsen ved Åbyhøj.

Af opgaver udenfor kommunen kan nævnes af entreprenørfirmaet blandt andet forsynede broer med granitbeklædning som værn mod isskruninger fx hvor Grenaabanen passerer Rosenholm Å og ved etableringen af en omkørselsvej ved Haderslev.[3]

Adressen var i 1940 på Gammelgaardsvej, Åbyhøj[4].

Litteratur og kilder

  1. Skærvefabrikken på "Edslev Knude"
  2. Kontrakt: Stadsingeniørens Kontor a.4.y.1.
  3. Skærvefabrikken på "Edslev Knude"
  4. Krak's Vejviser, Provinsregisteret, 1940