Niels Erik Eskildsen (1954-2006)

Fra AarhusWiki
Niels Erik Eskildsen

Cand.scient.pol, rådmand og viceborgmester Niels Erik Eskildsen medlem af Aarhus Byråd for Socialistisk Folkeparti 1994-2006

Niels Erik Eskildsen var født i Kjellerup 27. juni 1954. Han kom til Aarhus for at studere statskundskab på Aarhus Universitet.

Han engagerede sig i politik på venstrefløjen og blev i 1986 indvalgt i Aarhus Amtsråd, hvor han havde sæde frem til 1994, da han blev valgt til Aarhus Byråd for SF.

Eskildsen blev straks rådmand for Magistratens 1. afdeling, hvorfor han populært blev betegnet som ”beskæftigelsesrådmand”. I 1998 flyttede han til 4. afdeling, hvor han fik ansvar for skoler og kultur. Her huskes den kulturudviklingsplan, han fremlagde og fik vedtaget under betegnelsen ”Vækstlag og Flagskibe”, ligesom han på skoleområdet huskes for sine mange besøg, ikke blot med skolernes ledelse, men også med elever. Han skabte, hvad han selv kaldte et ”lyttepanel”, der ud over ham selv bestod af så vel voksne som elever. 1. januar 2002 flyttede han endnu engang magistratsafdeling, nu til 3. afdeling som ”ældrerådmand”. Under konstitueringen fik han også titel af 1. viceborgmester.  

Onsdag 5. april 2006 skulle han i sin egenskab af viceborgmester for første gang lede et byrådsmøde. Alle havde været tilfredse med afviklingen. Næste dag mødte han ikke på sit rådmandskontor. Han blev fundet død i sit hjem i en alder af blot 51 år. Mindeordene var mange over den afdøde rådmand, der på trods af store politiske forskelle var respekteret som en arbejdsom politiker. I nekrologer blev det fremført, at en hård kritik i medierne af forhold på en række aarhusianske plejehjem havde taget hårdt på rådmanden, der forud havde haft et længere sygeleje. Selv havde han været en stærk modstander af den såkaldte fritvalgsordning i ældreplejen, som han opfattede som erhvervsstøtte og ikke en forbedring af de ældres vilkår. Et af hans sidste initiativer var ansættelse af en præst i et helt nyt samarbejde mellem kommune og kirke, her igen med særlig tanke på ældreområdet.

Af mange i det politiske miljø på tværs af partiskel huskes han som en flittig og diskussionslysten politiker. På rådmandsposten blev han efterfulgt af Dorthe Laustsen.

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.    

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.