Music City Aarhus 2022

Fra AarhusWiki

Music City Aarhus 2022 var en forening, der skulle arrangere og afvikle musikalske begivenheder i forbindelse med Aarhus' år som musikby i 2022.

På deres hjemmeskrive definerer Music City Aarhus 2022 sig selv på følgende måde:

"Music City Aarhus 2022 udsprang i 2020, hvor en række centrale aktører fra det aarhusianske musikliv gik sammen om at arbejde for et fælles musikbyår. Anledningen var Aarhus’ i forvejen stærke musikalske position på den nationale scene, mangfoldige musikmiljø, store talentmasse og enorme potentiale for yderligere styrkelse af musikalske samarbejder. 37% af den aarhusianske befolkning mener, at kulturen er den vigtigste årsag til, at Aarhus er en god by at bo i, og alt det tilsammen gjorde Aarhus’ til den oplagte musikby.
Mens foreningen Music City Aarhus blev dannet og arbejdede for virkeliggørelsen af musikbyåret, brød coronapandemien løs. Musiklivet blev bragt til tavshed og musikbranchen tvunget i knæ. Musikbyåret 2022 fik nu en yderligere opgave, nemlig at genstarte musikken. Det gjorde Music City Aarhus 2022 til det samarbejdsprojekt, som det er i dag. I efteråret 2021 blev musikbyåret en del af Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2021-2024, og projektet arbejder i dag for at skabe samarbejder på tværs af musikliv, erhvervssektor og kommunegrænser, til glæde for hele Aarhus by."

Litteratur og kilder