Mindegade 7

Fra AarhusWiki

Det nydeligt bevarede forhus er to etager højt og omfatter fem brede vinduesfag. Over den ret høje kældersokkel ses den pudsede og malede facade med vinduer i profiltrukne indramninger over de svære sålbænke Også hovedgesimsen har en smuk udformning. Huset er tækket med nye vingetegl. Husets facade har nye vinduer af flagtype. Portåbningen har indramning som vinduerne , men er senere udvidet. Gårdens smalle sidefløj er ved en indknibning som lysskat forbundet med hovedlængen. Husets smukke hovedtrappe har på trappeløbenes underside malede dekorationer, som tilsyneladende hentyder til bygherrens maritime baggrund.

Bygningshistorie

Det velbevarede hus blev opført i 1857 for skibskaptajn O. Broch. Han var svoger til Hans Broge og i mange år fører af ruteskibene til København.

Sammen med nedrivningen af et lille bindingsværkshus fra 1600-tallet i nr. 9 lod firmaet Cederholm & Voss i 1978-79 bygningen i nr. 7 istandsætte med henblik på at indrette den til ejerlejligheder. Samtidig med at tagbeklædningen blev fornyet, blev der opsat tre ret klodsede tagkviste ud til gaden. Arbejdet blev forestået af ingeniør Niels Fenger i København.

Ejendommen var siden før 2. Verdenskrig ejet af færgerestauratør Niels Juul Møller (f. 10.07.1879), der ejede ejendommen frem til midt-sidst i tresserne, hvor en familierelation, murermester Gunnar Klostergård, overtog ejerskabet.

I kælderen under nr. 7 var der i mange år lager og kontor for Juul Møllers Færgerestaurationer på Aarhus – Samsø – Kalundborg ruten.

Efter Juul Møllers svigersøn, restauratør Thorvald Johnsen (f. 27.03.1920), overtog forretningen flyttede man nogle år senere kontor til Havnegade og lager til kælderen under Havnestationen.

Under Juul Møllers tid havde man ved lageret i Mindegade benyttet sig af en trækvogn til at levere varer til færgerne. Da Th. Johnsen overtog indkøbte han en trehjulet ladcykel til dette formål. Da der blev lager under Havnestationen – 5 m fra færgerne indkøbtes der en varevogn.