Midtjysk Boligselskab

Fra AarhusWiki

Oprindeligt hed selskabet Skanderborg Amts Boligselskab og stiftedes den 3. juli 1947. Initiativtagere var bladudgiver Søren K.A. Olesen, kalkværksejer Hans Kristian Andersen, tømrermester Peter S. Mortensen. Alle havde tilknytning til L.A.B., Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse. På den stiftende generalforsamling den 3. juli valgtes Johannes Søndergaard til formand og Hans Kristian Hansen blev suppleant til formandsposten. Desuden valgtes amtsrådsmedlem Marius Graff, forpagter Sloth, gårdejer Aksel Nielsen og tømrermester P.S. Mortensen. Til suppleanter valgtes amtsfuldmægtig Svendsen, tømrermester Nielsen og gårdejer Martin Hansen. Selskabet havde som formål :

...at sikre boliger for de mindre og mindst bemidlede i det midtjyske...

De første bebyggelser lå i Hørning, Vrold og Tørring.

I 1970 skiftede selskabet navn til Midtjysk Boligaktieselskab, men igen i 1975 måtte navnet ændres efter krav fra boligministreriet. Navnet blev og er nu Midtjysk Boligselskab. I starten af 1990'erne havde selskabet en del problemer på det økonomiske og organisatoriske område. Midtjysk Boligselskab har nu i Aarhus Kommune 8 afdelinger og omkring 1100 lejemål.

Adresse: Poul la Coursvej 27, 8660 Skanderborg.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon