Landbosparekassen i Aarhus

Fra AarhusWiki

Pengeinstitut, oprettet omkring 1862 af Dr. Gert Winther som pendant til "Den sjællandske Bondestands Sparekasse", stiftet af Overretsprokurator Alberti. Landbosparekassen i Aarhus havde adresse i Østergade 9.

Landbosparekassens hensigt beskrives på følgende vis: "Institutets Hensigt er at lette Landboerne Adgang til at erholde Laan mod Antagelig Sikkerhed ved Kaution, Depositum af Værdipapirer og Pant i Landeejendomme".

Allerede den 14.11. 1862 forekom den første annonce for den århusianske sparekasse, der blev bragt af "Nørrejydsk Tidende, Brandesvennernes jydske blad".

Kilder

  • Holstein-Rathlou, Viggo J, Aarhus Bind 3 2. halvbind, 1925