Kvindegalleriet

Fra AarhusWiki

Som en udløber af 1970'ernes kvindebevægelse åbnede i 1976 et kvindegalleri i Århus. Først beliggende Sjællandsgade 61, senere Fredensgade 28 B. Med åbningsudstillingen den 8. maj 1976 og fremefter ønskede initiativtagerne bag galleriet via kunsten at skabe debat om kvinde - og klassekampen. Det var initiativtagernes opfattelse, at kvinder kun i ringe grad kunne komme til orde i kunsterkredse, hvis mandsdominerende blik ikke accepterede kvinders udtryksmåde som værende kunst. Nu skulle kvinders udtryksmåde gøres tilgængelig i en kvindebevidst kunst, hvor fokus var på debatten om kvindekampen snarere end selve det kunstneriske produkt. 15 kvinder drev på kollektiv basis galleriet, hvis eksistens blev muliggjort af en støtteforening. Galleriet var nemlig ikke et profitforetagende, hvorfor ingen af produkterne som udgangspunkt måtte sælges for mere end 1000 kr., ligesom indsatsområdet var masseproduktion frem for dyrkelsen af det sjældne og enestående. I 1989 skiftede galleriet navn til Galleri Franciska, opkaldt efter den bekendte kvindelige kunstner Franciska Clausen. Galleriet gik ind i 1996.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende 5.5.1976. 7.5.1989.
  • Kronik i Information 5 - 6.3.1977.
  • Århus Vejviser.
  • Pjece fra Kvindegalleriet.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153270 longitude=10.208126> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.208126, 56.153270] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>