Kommunale Arbejdsmænds fagforening, Aarhus (1910-)

Fra AarhusWiki
Kommunale Arbejdsmænds fagforening. Formand Marius Aakjær Sørensens 25 års jubilæum i 1971. Foto: Jens-Kristian Søgaard


Starten

Kommunale Arbejdsmænds Fagforening, Aarhus blev stiftet den 18. marts 1910 med det formål at opnå så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt for medlemmerne.

Fra 1. januar 1951 rådede foreningen over 785 medlemmer.

Tekst fra Rigsarkivets arkivalier

Forhistorien

SiD Århus er en sammenslutning af en lang række tidligere selvstændige fagforeninger for arbejdsmænd og specialarbejdere i Århus og opland. Grundafdelingen, Arbejdsmændenes fagforening for Aarhus og Omegn blev oprettet 1889.

1892 indgik Havnearbejdernes (oprettet i 1885) og Murerarbejdsmændenes (oprettet i 1888) fagforeninger samarbejde med denne, og der oprettedes en fællesledelse, der fra 1907 endvidere administrerede en fælles arbejdsløshedskasse.

Opsplitning af Afd. A

Fra Arbejdsmændenes Fagforening (Afd. A) udskiltes 1903 Jernbanearbejdernes Fagforening og 1919 Jord- og Betonarbejdernes, Olie- og Sæbeindustriarbejdernes og Fabriksarbejdernes Fagforeninger, og 1945 Ekstraarbejdernes Fagforening, hvorefter grundafdelingen 1950 skiftede navn til Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening. I forbindelse med kommunalreformen, 1970, blev de tidligere forstads- og omegnskommuners fagforeninger inden for området pr. 1. januar 1971 opløst og sammenlagt med Aarhus-afdelingen.

'K' for de Kommunale arbejdsmænd

Denne kom herefter til at bestå af en fællesledelse (herunder arbejdsløshedskasse) samt følgende brancheafdelinger: AB : Anlægs- og Bygningsarbejderne C : Chaufførerne E : Ekstraarbejderne F : Fabriksarbejderne H : Havnearbejderne J : Jernbanearbejderne JM : Jern- og Metalindustriarbejdsmændene K : Kommunale arbejdsmænd LP : Lager- og Pakhusarbejderne M : Murerarbejdsmændene I arkivet indgår materiale fra en del af de eksisterende afdelinger samt fra nogle af de tidligere nedlagte fagforeninger, såvel fra Århus by som fra oplandet.

Litteratur og kilder