Knud Christensen

Fra AarhusWiki
Overlærer Knud Christensen

Overlærer Knud Christensen, født 4.oktober 1846 på Valdemar Slot, Tåsinge. Han fik lærereksamen ved Skårup Seminarium 1867 og den udvidede lærereksamen ved Universitetet i 1871. Samme år blev han lærer ved Slagelse realskole, og var fra 1872 lærer i Odense.

I årene 1887-1917 var han overlærer ved den højere Borgerdrengeskole i Århus. Har været formand for repræsentantskabet for Jyllands Handels-Akademi og i bestyrelsen for Århus Stifts Lærer Enkekasse. Medlem af Værgerådet og Overlærer Foreningens bestyrelse.

Han blev tildelt Ridder af Dannebrogsordenen.

Litteratur og kilde

  • Århus Borgere 1915-1920 Udgiver: M.A. Caprani's Fotografiske Atelier, Århus Hæfte II