Kankbølle

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, Hjortshøj Sogn.

Historie

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen Kankbølle er placeret ret højt i terrænet, til dels på en konveks flade med fald i terrænet mod øst og syd.

Beplantningen må som helhed vurderes som ret fremtrædende, specielt i tilknytning til bebyggelsen. Et enkelt vandområde kan afgrænses, nemlig en branddam med en central placering og med en positiv miljømæssig værdi, specielt forårsaget af omgivelserne. Et mindre skovområde er beliggende lidt syd for landsbyen.

Bygninger og erhverv:

4 gårde, 1 gartneri, 3 beboelseshuse med udhuse. Landsbyens funktion bedømt efter de enkelte bygninger er klart landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af ret ringe trafikerede, men dog gennemgående, biveje. Det interne vejnets form er stjerneformet med et fint slynget forløb gennem landsbyen. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 31
Antal bygninger 33 bygninger fordelt på 8 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 5
Særkende for landsbyen

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.