Juliane Marie Honnens (1798-1859)

Fra AarhusWiki
Johan Johnsen Honnens og Juliane Marie Honnens gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Juliane Marie Honnens f. Thøgersdatter von Arenstorff var hustru til kammerherre, generalløjtnant, generalinspektør over kavaleriet Johan Johnsen Honnens.

Født den 2. januar 1798 på Dronningborg Gods, Dronningborg, Randers, død den 30. august 1859 under koleraepidemien i Aarhus.

Gift med kammerherre, generalløjtnant, generalinspektør over kavaleriet Johan Johnsen Honnens, født den 21. marts 1797 i Oldenswort Slesvig, død den 14. januar 1876. Sammen fik de seks børn, blandt andet hofjægermester Tycoe (Thyco) Frederik Andreas Honnens de Lichtenberg samt kammerjunker og major Gustav Honnens.

Da Juliane Marie Honnens døde under koleraepidemien i Aarhus i 1859, var det hendes ældste søn, der bekendtgjorde den sørgelige nyhed i Aarhus Stiftstidende med annonce, der sagde:

"At min inderlig kjære Moder, Juliane Marie von Honnens, født von Arenstorff, i dag er hensovet ved en blid Død, efter kun faa Timers Sygeleie, er det Sorgens Budskab jeg herved bringer fraværende Slægt og Venner, paa min fraværende Faders, mine Sødskendes og egne Vegne.
Aarhuus, den 30te August 1859.
Tycho Honnens."

Hun blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Hendes gravsten, som hun deler med sin mand, er bevaret i den sydlige ende af parken.

Litteratur og kilder