Johan Carl Bartels

Fra AarhusWiki
I 2006 åbnede en cocktailbar med navnet Herr Bartels i bygningen, opført af "Hof Fiskehandler J.C. Bartels". Foto 12. juni 2008: Kenn Tarbensen.

Johan Carl Bartels var en markant fiske- og vildthandler i 1900-tallets første årtier. Han lod 1905-1906 opføre ejendommen ”Aarhusborg” på hjørnet af Åboulevarden og Harald Schoubys Gade. Siden 2006 har ejendommen huset cocktailbaren ”Herr Bartels”.

Personalia

Johan Carl Bartels blev født i Esbønderup i Nordsjælland 23. februar 1858 som søn af mejeriforpagter Johan Henrik Bartels og hustru Caroline på Esromgaard. J.C. Bartels’ vej til Aarhus gik over en stilling som gårdbestyrer på Sønder Teglgaard ved Viborg. 29. december 1885 blev han i Aarhus Domkirke gift med Caroline Dorthea Frederikke Jessen, født i Aarhus 17. november 1862 som datter af fiskehandler Jes Søren Jessen og hans hustru Ane. Johan Carls og Carolines første børn er født i Viborg, de sidste i Aarhus.

Han blev boende i »Aarhusborg« til sin død som 80-årig den 7. september 1938. I nekrologen i Aarhus Stiftstidende samme dag hedder det om Bartels, at han var blevet ”en kendt og afholdt Borger i sin By, men havde nu i mange Aar levet ret tilbagetrukkent”. Han blev begravet på Nordre Kirkegård.

Virke

J.C. Bartels startede i midten af 1890’erne som fiskehandler i Aagade. Svigerfaderen var død allerede som 55-årig i 1882 og i sommeren 1894 døde svigermoderen, ”Enkemadam og Fiskehandlerske” Ane Jessen. Hun ejede ejendommen Aagade 61, der bestod af et for- og baghus, og kort efter hendes død overtog J.C. Bartels, som da betegnedes som fisker, ejendommen. Senere regnes hans etableringstidspunkt som 14. april 1895. Det var hans forretning i dette hus, der siden satte ham i stand til at ekspandere langs Aagade, der i midten af 1930’erne blev omdøbt til Aaboulevarden.

I slutningen af 1890’erne erhvervede han flere af ejendommene på nordsiden af åløbet. Her lod han i 1905-1906 »Aarhusborg« opføre, og med i alt 20 lejemål gjorde det ham også til boligudlejer i lidt større skala.

Sin egen fiskehandel etablerede han i det største forretningslokale i Harald Schoubys Gade, mens familien rykkede ind i en fireværelseslejlighed på 1. sal.

J.C. Bartels arbejdede fiskeforretningen frem med stor dygtighed, hvorunder sortimentet blev udvidet med vildt, en luksus, der blot var forbeholdt et fåtal af velhavende kunder. Større betydning for hans succes var utvivlsomt, at han ikke slog sig til tåls med detailhandel til århusianernes private husholdninger alene, men også satsede på storkunder. Byens hospitaler, garnisonen og de fleste hoteller købte fisk og vildt hos Bartels.

Han havde også fået en ny kunde, nemlig hoffet på Marselisborg Slot. I 1914 udnævnte kong Christian X ham til kongelig hofleverandør, hvilket fik den lidt morsomme konsekvens, at J.C. Bartels af og til, bl.a. i folketællingen 1916, blev benævnt som ”Hof-Fiskehandler”. Aarhuus Stiftstidende anvendte prædikatet ”Kgl. Hof Fiske- og Vildthandler”, mens Bartels selv underskrev sig mere korrekt som ”kgl. Hof-Leverandør”.

Den ene søn, Knud Bartels, blev også fiskehandler, idet han efter en start på havnen i 1915 i midten af 1920’erne overtog faderens forretning, som han flyttede til Nørregade 35. Her drev Knud Bartels forretning i knap 30 år, inden han flyttede til Hadsten, mens forretningen i Aarhus blev fortsat under navnet ”Bartels Eftf.” i Guldsmedgade 17.

Litteratur

Kenn Tarbensen: "Hof-Fiskehandler Bartels og hans "Aarhusborg", i Århus Stifts Årbøger 2008, s.67-75.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.155760 longitude=10.209351> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.209351, 56.155760] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe> 56° 9' 33.04" N, 10° 12' 27.29" E