Hjælp:Om at søge i AarhusWiki

Fra AarhusWiki

Ønsker du at foretage søgninger efter artikler i AarhusWiki, skal du benytte søgefeltet i sidens øverste højre hjørne. Ved hjælp af dette felt er det muligt at foretage to forskellige slags søgninger:


  1. Artikelopslag ved brug af ”Gå til” knappen
  2. Fuldtekstsøgning ved tryk på ”Søg” knappen


'Artikelsøgning' er et opslag i leksikonet, hvor der søges efter en artikel, hvis titel matcher det eller de indtastede søgeord. Denne type søgning foretages ved at trykke på ”Gå til” knappen ved siden af søgefeltet, efter at de valgte søgeord er indtastet.

Søges der for eksempel på Aarhus Rådhus vil denne artikel, fordi den allerede eksisterer i leksikonet, åbne direkte. Indtaster man derimod Aarhus Olympiske Stadion, vil der sandsynligvis ikke kunne findes en artikel, hvis titel matcher indtastningen. I stedet fremkommer en liste over artikler i leksikonet, hvis sådanne poster findes, hvor det indtastede er indeholdt i brødteksten.


'Fuldtekstsøgning' foretages ved at trykke på ”Søg” knappen efter indtastning af et eller flere søgeord. En sådan søgning reagerer på matchende ord i både artiklernes titeler og brødtekst. Ved denne type søgning bliver resultatet derfor en liste over alle de artikler, hvor det eller de anvendte søgeord forekommer.

Generelt angående søgninger i AarhusWiki

  • Ved resultatet af en søgning vises kun artikler, der indeholder alle de indtastede søgeord. Det betyder at jo flere søgeord, der indtastes, jo færre resultater vil der sandsynligvis fremkomme. Det kan med andre ord være en god ide at variere antallet af søgeord for at begrænse eller udvide en søgning, hvis man ikke i første omgang finder, hvad man leder efter.
  • Ønsker du at foretage en søgning i leksikonet, der omfatter flere forskellige afledninger af det samme ord (trunkering), gøres dette ved hjælp af *. Hvis du med andre ord ønsker, i én og samme søgning at søge efter kaserne, kasernen, kasernerne, kasernens, kasernebygninger osv. gøres dette ved at skrive kaserne* i søgefeltet og trykke på ”Søg”-knappen.
  • Det er ikke muligt at foretage søgninger i leksikonet, der i én søgning medtager forskellige stavemåder af det samme ord. Det vil sige, at det ikke er muligt at benytte sig af såkaldte wildcards. Man er derfor nødt til at foretage separate søgninger på de enkelte stavemåder.