Hjælp:Fyld tekst på din artikel

Fra AarhusWiki

Når du har oprettet en artikel i wikien, er det næste skridt at tilføje selve artikelteksten. Artiklens skriftlige indhold skal skrives ind i den tekstboks, der fremkommer, når artiklen er oprettet. Når du skriver din artikeltekst, er der først og fremmest to ting, du skal være opmærksom på:

Hvis du ønsker at foretage linjeskift, gøres dette ved et dobbelt linjeskift. Enkelt linjeskift (et enkelt tryk på Enter-tasten) genererer ikke et linjeskift, når teksten formateres.
Det er ikke muligt at lave tabulator-indryk i teksten. Det betyder, at man ikke ved brug af tabulator, som det ofte er almindeligt at gøre, kan lave indryk i teksten, når et nyt afsnit påbegyndes. Da tabulatorfunktionen ikke er konvertibel med wiki-konvertering, bliver resultatet ikke hensigtsmæssigt.

Undervejs med indskrivningen kan du fra tid til anden skifte til forhåndsvisning-fanebladet over boksen med brødtekst, for løbende at se, hvordan resultatet af den tekst, du har indtastet, kommer til at se ud. Skift tilbage til wikitekst-fanenbladet, for at fortsætte indskrivningen. Når du er færdig og tilfreds med resultatet, gemmes og udgives artiklen ved at trykke på knappen Gem side nederst.

TIP: Er der tale om en længere artikeltekst, kan man med fordel skrive brødteksten i et almindeligt tekstbehandlingsprogram for efterfølgende at kopiere det ind i artiklens tekstboks. Du skal dog være opmærksom på, at formateringer som fed eller understreget skrift, afsnit, fremhævninger og lignende ikke følger med i kopieringen. Sådanne formateringer kan først laves, når teksten er overført.