Hesselballe

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, Hjortshøj Sogn.

Historie

Hesselballe 2018, foto af Ib Nicolajsen.

Byens struktur har undergået betydelig ændring siden midten af forrige århundrede. Samtlige gårde (i alt 6) og huse lå da i to rækker langs bygaden, der strakte sig fra vejgaflen mod nord til byens nuværende sydlige udkant. Lidt mere end hundrede år senere, var kun to gårde tilbage på den gamle plads. Øvrige ejendomme var blevet flyttet ud, adskillige blevet delt, de gamle tomter delvist blevet optaget af huse, og der er bygget boliger uden for den gamle bygade. Hesselballe fik derved en mere diffus karakter; orienteringen nord-syd - understreget af Hesselballevej - vedblev dog at være tydelig.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Det omgivende terræn er stærkt kuperet (det er randzonen af den østjyske israndslinie), således at byen, selvom den ligger højt på en fremspringende bakke (Hesselballe = hasselbakken), delvist er skjult, når man kommer ind mod den fra vest og nord. Også inde i byen fornemmer man det urolige landskab, især mod øst, hvor bebyggelsen er meget åben.

For så vidt angår bevoksningen, forekommer en del levende hegn og trærækker, men ikke i så stort omfang, at landsbyen får karakter deraf. Branddammen kunne med fordel opfikses.

Bygninger og erhverv:

22 beboelseshuse med 6 tilhørende huse. Husene er især samlet mod nord. Der er 4 fungerende gårde og et gartneri. Tidligere havde byen kolonialhandel, men forretningen er nu nedlagt. Byen må karakteriseres som landbrugsorienteret, men med et kraftigt indslag af beboelse.

Vejnet:

Byen er præget af en gennemgående bivej, som slynger sig gennem byen. Oversigtsforholdene er dårlige og der mangler fortove. Enhver udretning og anlæg af fortove vil ændre miljøet i negativ retning.

År 1974
Indbyggertal Ikke oplyst
Antal bygninger 49 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Ikke noget særligt. Branddammen og transformatertårnet virker dog noget skæmmende.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.