Herbert Krawczyk, S.J.

Fra AarhusWiki

Polsk præst i Katolsk Vor Frue Kirke i Ryesgade, født Herbert Paul Krawczyk den 16.11.1944 og præsteviet den 24.08.1972.

Historisk oprids og polakkernes genkomst

Et mindre antal katolske polakker kom i slutningen af 1960´erne til Danmark herunder Aarhus, hvilket blev en anledning til at (gen)indføre regelmæssige messer på polsk rundt omkring i landet. I Aarhus iværksattes dette omfattende pastorale arbejde af pater Grzelak, der kom til byen fra Odense for hver måned at fejre nadver. Arbejdet overtoges senere af førnævnte pater Herbert Krawczyk, der i første omgang kom rejsende fra København en gang om måneden.

Pater Krawczyk forflyttes til Aarhus

Forflyttelsen af pater Krawczyk fra København til Aarhus skete i begyndelsen af 1976. Her fungerede han som andenpræst samt præst for Jyllands polske katolikker, og i 1978 blev han gjort til ansvarlig præst for den katolske menighed i Grenaa.

Senere, op gennem 1980´erne blev Polen sat i militær undtagelsestilstand. Konsekvensen blev en flygtningestrøm blandt andet til Danmark, hvilket betød et stigende behov for pastoral omsorg. Denne pastorale omsorg kom for Krawczyks vedkommende i 1984 til udtryk i en række månedlige besøg til henholdsvis Esbjerg og Aalborg samt det af Røde Kors drevne flygningecenter i Hammel, hvor Krawczyk tog sig af flygtningene. Flygtningearbejdet i Esbjerg blev dog af ressourcemæssige grunde indstillet i 1988 i modsætning til de polsktalende katolikker i Aalborg, der hver måned forsat blev besøgt.

Netop som en anerkendelse af pater Krawczyks sjælesørgeriske virke blandt de polsktalende immigranter modtog han i 1997 Det polske Ridderkors af Polens præsident.

Kilder