Helene Ambrosia Elmquist (1790-1862)

Fra AarhusWiki
Adolph Frederik Elmquists og Helene Ambrosia Elmquist, f. Folandts gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Helene Ambrosia Elmquist f. Folandt var hustru til overkrigskommissær og redaktør Adolph Frederik Elmquist.

Født den 29. december 1790 i København, død den 23. maj 1862 i Aarhus.

Datter af murermester Johannes Folandt (1756-1827) og Johanne Christiane Mortensen (1756-1828).

Gift den 17. april 1811 i København med Adolph Frederik Elmquist, født den 19. september 1788, død den 10. oktober 1868, søn af den svenskfødte skomagermester Gudmann Elmquist (ca. 1729-1814) og dennes tredje hustru Mette Marie Sørensdatter Thisted (ca. 1763-1823). Deres søn, Alfred Hjalmar Elmquist, blev gift med Georgine Christine Nielsen, datter af den navnkundige byfoged og politimester Jørgen Nielsen.

Helene Ambrosia Elmquist blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård. I dag er hendes gravsten, som hun deler med sin mand, bevaret i den sydlige ende af Rådhusparken, der ligger, hvor den gamle kirkegård førhen lå.

Litteratur og kilder