Hans Rasmussen

Fra AarhusWiki
Hans Rasmussen

Sagfører Hans Rasmussen, født d. 25. juni 1872 i Amstrup.

Bestod den juridiske fællesprøve i 1901. Gennemgik Sekondløjtnantskolen i vinteren 1894-95. Blev udnævnt til Løjtnant i oktober 1895 og gjorde praktisk tjeneste som Officer ved 6. Regiments 3. Batailloner i 2 år til oktober 1897. Bestalling som Sagfører i maj 1904 og drev derefter sagførerforretning i Aarhus.

Litteratur og kilder