Georg Høilund Carlsen

Fra AarhusWiki
Georg Høilund Carlsen

Reviser Georg Høilund Carlsen, f. 27. Juli 1876 i Thorup prakhus på Mols. Oplært ved handelen. Bogholder ved De forenede mejerier i 11 år. Etableret som revisor 1910. Af justitsministeriet autoriseret som regnsskabsmyndig tillidsmand og exportrevisor, af landbrugsministeriet i henhold til Lov nr. 129. Ordning af Aarhus Amts rekylkorps' intendantur. Viceformand for mejeriaktieselskabet Vensyssel og de forenede mejerier. Formand for udvalget for det jydske musikkonservatorium. Medlem af revisorrådet. Administrator for jydsk landbrugs bogføringsforening.

Litteratur og kilder