Geert Hardius Lardenius Elmquist

Fra AarhusWiki
Geert Hardius Lardenius Elmquist

Direktør Geert Hardius Lardenius Elmquist, født i Korsør 27. September 1862. Grundlagde 1897 Aarhus Dampvaskeri; 1915 Direktør for Aktieselskabet Aarhus Dampvaskeri og Jens Andersens Garderobefarveri. Medlem af bestyrelsen for Velgørenheds-hjemmet i Aarhus siden dets Stiftelse; Formand for "Foreningen af større Vaskerier og Tøjrensnings-anstalter i Jylland" siden dens Dannelse i 1918.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIV Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus